Veteranen verhalen
uit de NW-Veluwe
Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea

Klik op een foto voor een uitvergroting

▲▲▲▲

Welkom Veteranen op alfabetische volgorde Veteranen op woonplaats Afghanistan Albanië Bosnië Indonesië Korea Kroatië Libanon Macedonië Nieuw-Guinea
Op de website van ‘Stichting Indische Harderwijkers’ worden al gedurende enige tijd belevenissen,
van met name Harderwijkers, voor het nageslacht opgetekend.

Verschillende keren is het voorgekomen dat veteranen, met een andere missie dan voormalig Nederlands-Indië, mij vroegen waarom zij hun verhaal niet kwijt kunnen. Welnu, hier is die mogelijkheid geschapen om ook hun verhalen voor het nageslacht te bewaren. Want willen we ook hun verhalen optekenen, dan moet daar niet te lang mee gewacht worden! We hebben helaas één beperking moeten opleggen. Het gaat om Veteranen woonachtig in de regio Noord-West Veluwe en Flevoland.

Deze website bevat verhalen en belevenissen van zowel veteranen uit WOII, onder oorlogsomstandigheden, alsmede van veteranen die bijgedragen hebben aan missies in het kader van Vredesoperaties bij de handhaving van vrede en veiligheid op vele plaatsen in de wereld. Daarbij behoren ook de ‘jonge’ veteranen die nog in militaire dienst zitten, mannen en vrouwen die zich, ver van huis, hebben ingezet voor de vrede en veiligheid.

Ook op dit moment nemen Nederlandse militairen deel aan missies in o.a. Mali, Afghanistan, Somalië, Turkije en Zuid-Soedan. Ze werken aan de wederopbouw of ontwikkeling van landen waar gewelddadigheden zijn of waren. Zij zijn de veteranen van de toekomst.
Daarom verdienen ook zij het respect, de erkenning en de waardering voor al hun inspanningen voor het vaderland. Ook zij kunnen hun verhalen plaatsen op deze website.

Mede initiatiefnemer Dhr. Otto Buttner heeft hiertoe deze website ingericht. Naast bovengenoemde heeft ook auteur Theo Bakker (tevens oud-stadsdichter van Harderwijk) zijn medewerking verleend aan deze website. Zijn eerder opgetekende veteranen verhalen zijn ook op deze website geplaatst.

Wilt u ook uw verhaal plaatsen op deze website meldt u zich dan aan via info@VeteranenNW-Veluwe.nl.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Lex Schuijl / Otto Buttner

Sitemap | Laatste update: 16 maart 2023